Mark- och asfalteringsarbete

Asfaltering framflyttad till början av vecka 37.

Markarbete är inplanerat under vecka 35.
Om vädret tillåter så kan asfaltering ske under vecka 36.

  • Gång- och cykelväg mellan blåa / röda området och vid lekplatsen.
  • Ojämnheter kring staketet vid länga 13 åtgärdas.
  • Trappreparation vid länga 2.
  • Inne i länga 15 och 17 justeras delar av asfalten för att vattenavrinning från gång- och cykelväg ska fungera till dagvattenbrunnar.
Det gulmarkerade området berörs av mark- och asfalteringsarbete.