Samfälligheten

Om Kvarteret Grundet

Kvarteret Grundet består av 115 radhus byggda i början av 1970-talet, inflyttning 1971-1973. I kvarteret finns bland annat gemensamma grönytor, lekplats och bollplan med basket- och fotbollsmål som vi sköter genom en samfällighet, Samfällighetsföreningen Grundet.

Kvarteret ligger i södra delen av Katrineholms tätort nära sportanläggningarna Backavallen och Duveholmshallen/simhallen.

Vi har nära till skolor för både små och större barn, förskolan Backa är vår närmaste granne och till Duveholmsgymnasiet/KTC är det ca 500 m.

Djulöområdet med bad, camping, friluftsteater och Djulö herrgårdscafé inom bekvämt gångavstånd. Till centrum är det knappt två km och åt andra hållet har vi mängder med vacker natur alldeles utanför ”stugknuten”.

Trots vårt tämligen centrala läge nära både järnväg och riksvägen mot Norrköping är området mycket lugnt.

Medlemsinformation

Som ägare till en fastighet inom kvarteret Grundet är du per automatik medlem i Samfälligheten Grundet.

Samfälligheten har hand om sådant som inte ligger inom de enskilda fastigheterna, t.ex. belysning i garagen, snöröjning av garageplaner, lekplats och mycket mer. Som medlemmar och delägare har vi ett gemensamt ansvar att sköta de åligganden som lagen om samfälligheter föreskriver; ekonomisk och teknisk förvaltning inklusive löpande underhåll. Därför får du dels betala en medlemsavgift till samfälligheten, dels förväntas du hjälpa till att hålla våra gemensamma tillgångar i gott skick.

Detta gör vi genom att vi har två städdagar, en på våren och en på hösten, då vi tillsammans snyggar till grönytor m.m. Nu är det ju så att gräsmattor och planteringar kräver underhåll oftare än två gånger om året, därför har vi delat upp dem i ”skötselområden” där vi fördelar ansvaret för den löpande skötseln till de olika längorna. Inom längorna delar man sedan på jobbet efter hur man kommer överens där.

Vi har också ett kontaktmannasystem där varje länga har en kontaktman som en länk mellan styrelsen och de boende. Kontaktmannen byts varje år i turordning eller efter överenskommelse mellan de boende i längan.