Projekt postlådor

Det här nyhetsinlägget uppdateras löpande med information gällande flytt av postlådor.

2020-12-02
Enhetlig modell av postlåda, ställning och markjobb klubbat

Paketpostlådan Karl från Flexbox.
Karl är P-certifierad i högsta kvalitetsklass. En riktig paketpostlåda som vi byggt i kraftig plåtkonstruktion. Ett speciellt säkerhetsinkast för större paket och ett mindre inkast för dagliga försändelser. Avdelningshylla underlättar din dagliga tömning. Flexbox Karl har ett vredlås som kan stå öppet eller låst och står stark mot eventuellt intrång av obehörig. En framtidssäkrad paketpostlåda testad av SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut).

Videoexempel: hur paketpostlådan fungerar.
Idéskiss: hur postlådor kommer att monteras på ställningar.

2020-10-12
PostNord godkänner åtgärdsplanen

Vi kommer att montera lådsamlingar vid varje radhuslänga, vid husgavlarna intill vägen.

Då e-handeln ökar tittar vi på modellen paketpostlåda/veckolåda, modellen ska klara av både brev och större paket.

Oavsett vilket modell vi landar i så kommer vi att behöva gjuta fast lådsamlingarna för att få det så stabilt som möjligt.

Hela projektet kommer att vara klart senast den 30 april 2021.


2020-09-23
Projektgrupp från styrelsen tillsatt

Ali, Jenny och Robin tar fram förslag av placering och enhetlig modell av postlådor.


2020-09-09
Informationslänkar från PostNord

Postutdelning
Postlådor vid villor och radhus


2020-08-19
Skrivelse från PostNord

Jag har blivit uppmärksammad om att postutdelningen på Backavägen 2–16 och 3–17 är svår för brevbärarna att genomföra. Svårigheten består av att brevbäraren som framför ett motorfordon inte har möjlighet att vända bilen på ett trafiksäkert sätt. Det betyder att den behöver backa ut ur området.

PostNord arbetar löpande med att säkerställa att postutdelningen kan genomföras på ett säkert, rationellt och effektivt sätt. PostNord ser hela tiden över sitt arbete för att anpassa det till nya förutsättningar. De e-handlade försändelserna blir fler och fler samtidigt som vanliga brev minskar, vilket innebär att vi i ert område behöver använda motorfordon.

För att få en samlad kommunikationskanal tar vi idag kontakt med er i samfällighetsföreningen. Vi vill hitta en lösning tillsammans med er för en placering av postlådorna i en s.k. lådsamling utanför området.

Riktlinjerna för hur PostNord, som har det samhällsomfattande uppdraget att dela ut post, ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd.

Vi ser helst att placeringen av postlådorna åtgärdas snarast men senast inom sex månader.