Projekt postlådor

Det här nyhetsinlägget uppdateras löpande med information gällande flytt av postlådor.

2021-05-18
Rutiner för postlådor finns under trivselregler

Då alla gamla postlådor inte längre används så är det fritt fram att montera ner dessa.

Tips: Testa att lägga ut till salu eller skänk bort. Det finns en andrahandsmarknad. I annat fall sorteras postlådorna på lämpligt sätt på återvinningscentralen.


2021-05-17
Leveransmiss ”ej reklam”-skylt

Alla ”ej reklam”-skyltar saknas, tyvärr blev det en leveransmiss från Flexbox. Så fort skyltarna anländer kommer vi att påbörja montaget.
Tack för ert tålamod.


2021-04-28
Informationsbrev

Nycklar till nya postlådan kommer att delas ut. Fastighetsägare ansvarar över nycklarna.
Postlådan kommer märkas med fastighetens siffra och bokstav.

Önskar ni en ”ej reklam”-skylt på postlådan?
Meddela styrelsen(styrelsen@kvarteretgrundet.se) vilken adress (siffra och bokstav) det handlar om, så ser vi till att det kommer upp en enhetlig ”ej reklam”-skylt så fort som möjligt.

Vad händer nu?
PostNord, CityMail, tidningsutdelning med flera kommer att börja dela ut post och paket i den nya postlådan tidigast från och med 1/5.
Den gamla postlådan i längan kommer alltså inte att användas när den nya är helt i bruk.

Mer detaljerade rutiner och ansvar för postlådorna kommer att informeras om inom kort.


2021-04-22
Montagearbete

Om allt markarbete flyter på som planerat så kommer ställningar och postlådor att monteras under vecka 17.


2021-04-09
Leverans av ställningar och postlådor

Måndagen den 12/4 levereras ställningar till postlådor.
Under en kortare period kommer ställningarna att ligga placerade på parkeringsplatser mellan garagelänga 2-3. Vänligen parkera i garaget eller vid vägen ovanför Backavägen under perioden.

Fredagen den 16/4 levereras postlådorna till Blomberg och Stensson. Blomberg och Stensson kommer att göra hål i ryggarna på postlådorna och sedan leverera till Backavägen för att slutligen monteras på ställningarna.

Ett mindre grävarbete kommer att utföras på det blåa området i slutet av vecka 15.

Farmartjänst och Sluta Gräv kommer preliminärt under vecka 16 och påbörjar markarbetet.


2021-02-17
Den tänkta placeringen av postlådor

Röda markeringar symboliserar ställningar där postlådor kommer att placeras.

2020-12-02
Enhetlig modell av postlåda, ställning och markjobb klubbat

Paketpostlådan Karl från Flexbox.
Karl är P-certifierad i högsta kvalitetsklass. En riktig paketpostlåda som vi byggt i kraftig plåtkonstruktion. Ett speciellt säkerhetsinkast för större paket och ett mindre inkast för dagliga försändelser. Avdelningshylla underlättar din dagliga tömning. Flexbox Karl har ett vredlås som kan stå öppet eller låst och står stark mot eventuellt intrång av obehörig. En framtidssäkrad paketpostlåda testad av SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut).

Videoexempel: hur paketpostlådan fungerar.
Idéskiss: hur postlådor kommer att monteras på ställningar.

2020-10-12
PostNord godkänner åtgärdsplanen

Vi kommer att montera lådsamlingar vid varje radhuslänga, vid husgavlarna intill vägen.

Då e-handeln ökar tittar vi på modellen paketpostlåda/veckolåda, modellen ska klara av både brev och större paket.

Oavsett vilket modell vi landar i så kommer vi att behöva gjuta fast lådsamlingarna för att få det så stabilt som möjligt.

Hela projektet kommer att vara klart senast den 30 april 2021.


2020-09-23
Projektgrupp från styrelsen tillsatt

Ali, Jenny och Robin tar fram förslag på placering och enhetlig modell av postlåda. Placering styrs till del av PostNords krav.


2020-09-09
Informationslänkar från PostNord

Postutdelning
Postlådor vid villor och radhus


2020-08-19
Skrivelse från PostNord

Jag har blivit uppmärksammad om att postutdelningen på Backavägen 2–16 och 3–17 är svår för brevbärarna att genomföra. Svårigheten består av att brevbäraren som framför ett motorfordon inte har möjlighet att vända bilen på ett trafiksäkert sätt. Det betyder att den behöver backa ut ur området.

PostNord arbetar löpande med att säkerställa att postutdelningen kan genomföras på ett säkert, rationellt och effektivt sätt. PostNord ser hela tiden över sitt arbete för att anpassa det till nya förutsättningar. De e-handlade försändelserna blir fler och fler samtidigt som vanliga brev minskar, vilket innebär att vi i ert område behöver använda motorfordon.

För att få en samlad kommunikationskanal tar vi idag kontakt med er i samfällighetsföreningen. Vi vill hitta en lösning tillsammans med er för en placering av postlådorna i en s.k. lådsamling utanför området.

Riktlinjerna för hur PostNord, som har det samhällsomfattande uppdraget att dela ut post, ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd.

Vi ser helst att placeringen av postlådorna åtgärdas snarast men senast inom sex månader.