Trädbeskärning våren 2024

Trädbeskärning kommer att ske under perioden 25/3 till 8/4.

Boende i länga 2 till 11 (röda området) uppmanas att ej parkera sina bilar på de yttre parkeringsplatserna under perioden 25/3 till 28/3 då oxlarna kommer att beskäras. Därefter kommer hamling av pilar samt beskärning av diverse andra träd att ske.
Vid lekplatsen kommer några träd att fällas och sly kommer att rensas.
Utförare är Lantz Trädgård och Fastighet.

Övriga träd i området kommer att beskäras på sensommaren/hösten 2024.

Uppdatering: Under vecka 17 kommer ett antal restpunkter att åtgärdas.

Mark- och asfalteringsarbete

Asfaltering framflyttad till början av vecka 37.

Markarbete är inplanerat under vecka 35.
Om vädret tillåter så kan asfaltering ske under vecka 36.

  • Gång- och cykelväg mellan blåa / röda området och vid lekplatsen.
  • Ojämnheter kring staketet vid länga 13 åtgärdas.
  • Trappreparation vid länga 2.
  • Inne i länga 15 och 17 justeras delar av asfalten för att vattenavrinning från gång- och cykelväg ska fungera till dagvattenbrunnar.
Det gulmarkerade området berörs av mark- och asfalteringsarbete.