Skötselområden

De gemensamma ytorna inom kvarteret har delats upp i s.k. skötselområden. Dessa har fördelats på de olika längorna så att arbetsinsatsen ska bli så rättvis som möjligt.

De längor som har mest gräsytor har därför fått större yta än de som har mest planteringsytor, likaså har man tagit hänsyn till hur många fastigheter som ingår i de olika längorna.

Hur arbetet fördelas inom längan bestämmer de boende där själva, men det är ändå alltid längans gemensamma ansvar att se till att dess område sköts på ett tillfredsställande sätt.

Nedan finns kartor över skötselområdena:

Röda området – Backavägen 2-4-6-8 och 3-5-7-9-11.
Blåa området – Backavägen 10-12-14-16 och 13-15-17.