Skötselområden

De gemensamma ytorna inom kvarteret har delats upp i s.k. skötselområden. Dessa har fördelats på de olika längorna så att arbetsinsatsen ska bli så rättvis som möjligt.

De längor som har mest gräsytor har därför fått större yta än de som har mest planteringsytor, likaså har man tagit hänsyn till hur många fastigheter som ingår i de olika längorna.

Hur arbetet fördelas inom längan bestämmer de boende där själva, men det är ändå alltid längans gemensamma ansvar att se till att dess område sköts på ett tillfredsställande sätt.

För samfällighetens område gäller skötsel av:

  • gräsklippning
  • ogräsrensning vid kantsten (även framför den egna fastigheten)
  • ogräsrensning vid planteringar
  • buskbeskärning
  • krattning och ogräsrensning av grusbelagda områden
  • lövkrattning
  • sopning av sand/grus på parkeringsplatser och grönytor

Indelning av områdena uppdaterades i slutet av 2021 och godkändes sedan efter diskussion på ett kontaktmannamöte. Uppdaterad indelning trädde i kraft 1/1-2022.

Nedan finns kartor över skötselområdena:

Röda området – Backavägen 2-4-6-8 och 3-5-7-9-11.
Blåa området – Backavägen 10-12-14-16 och 13-15-17.