Styrelse

Styrelsen består under 2023 av 5 ledamöter. Styrelsen för protokoll under alla sina möten, och alla protokoll finns att ta del av på vår hemsida eller hos sekreteraren.

Styrelsens uppgift är att:

  • sköta samfällighetens löpande angelägenheter
  • upprätthålla en god och hållbar ekonomi
  • anlita entreprenörer och klara behovet av underhåll
  • genomföra årsstämmans beslut

Samfälligheten Grundet årshjul 2023.