Parkering

Parkering är tillåten på de markerade platserna. I resten av området råder parkeringsförbud.

Som fastighetsägare rekommenderas man att i första hand ställa sin bil i garaget, i andra hand i markerade rutor utomhus. Numera när många har flera bilar blir det annars väldigt trångt på parkeringsplatserna. Eftersom antalet p-platser är otillräckligt får man helt enkelt parkera där man hittar en ledig plats. Givetvis på ett sätt som inte onödigtvis försvårar för garageägare att kunna köra in och ut.

Om man vintertid haft sin bil parkerad så den hindrat snöröjningen förväntas man själv röja den platsen.

Husvagnsparkering med förhyrda platser finns ovanför länga 3. Kontakta kassören om du vill hyra en plats. Det kostar 1 500 kronor för en helårsplats eller 1 000 kronor för en halvårsplats. Kölista finns.