Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 1 250 kronor i månaden. Fakturorna skickas ut digitalt per e-post eller delas ut i varje medlems brevlåda. Det finns möjlighet att betala via Autogiro.

Avgiften ska bland annat täcka kostnader för:

  • reparation och underhåll av elanläggningar, garage, lekplats, p-platser, VA-ledningar
  • vinterunderhåll/snöröjning
  • sophantering
  • trädbeskärning
  • containers för vår- och höststädning
  • garageel, förråds- och gatubelysning
  • uppbyggnad av en underhållsfond
  • administrativa kostnader, bankkostnader, försäkring, arvode till styrelse och revisorer

Medgivande till betalning via Autogiro

Skriv ut medgivandeblanketten, fyll i, skriv under och skicka sedan in till Juph Förvaltning via brev eller inskannat via e-post.

Papper via brev skickas till:
Lena Gustafsson
Juph Förvaltning
Box 2015
641 02 Katrineholm

Inskannat via e-post skickas till:
lena@juph.se

Exempel hur blanketten ska fyllas i.