Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2022 är 7 000 kronor. Den ska betalas in med 3 500 kronor senast den 31 mars och 3 500 kronor senast den 30 september. Fakturorna delas ut i varje medlems brevlåda.

Avgiften ska bland annat täcka kostnader för:

  • reparation och underhåll av elanläggningar, garage, lekplats, p-platser, VA-ledningar
  • vinterunderhåll/snöröjning
  • sophantering
  • trädbeskärning
  • containers för vår- och höststädning
  • garageel, förråds- och gatubelysning
  • uppbyggnad av en underhållsfond
  • administrativa kostnader, bankkostnader, försäkring, arvode till styrelse och revisorer