Grannsamverkan

Samfälligheten är ansluten till Grannsamverkan mot brott. Detta innebär att vi som bor här och vill delta i samverkan har att leva upp till några enkla åtaganden.

Som boende bör du:

  • meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar
  • vara förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar ditt hem som finns i den folder du fått och på www.samverkanmotbrott.se
  • förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Gör gärna en inventarieförteckning
  • vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet

För att det här ska fungera behöver vi också ett antal personer, kontaktombud, som fungerar som länk mellan de boende och huvudkontaktombudet som i sin tur är en länk mellan samfälligheten och Polis, kommun och övriga organisationer som ingår i samarbetet. Du som vill bli kontaktombud, hör av dig till styrelsen!

Som kontaktombud ska du:

  • delta i utbildning hos polis/kommun avseende Grannsamverkan
  • delta i informationsträffar ordnade av polis och/eller huvudkontaktombud
  • informera hushållen i det egna området om Grannsamverkan och skapa engagemang för medverkan och löpande ansvara för att hushåll i det egna området får del av ny information
  • informera nyinflyttade om Grannsamverkan, inbjuda dem att delta och leverera relevant information till dem. Årligen ha en träff med grannarna i det egna området och diskutera samarbetet. Detta kan hos oss lämpligen göras i samband med någon av våra övriga gemensamma aktiviteter t.ex. vår- och höststädning

Huvudkontaktombudet är den centrala personen i det lokala arbetet med Grannsamverkan. Eftersom det anses lämpligt att huvudkontaktombudet är knuten till styrelsen, har vi därför utsett sekreteraren till detta uppdrag.