Felanmälan och frågor

Samfälligheten

Felanmälan och frågor gällande samfälligheten.

E-post

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här.

Sörmland Vatten och Avfall

Felanmälan och frågor gällande vatten, avlopp och sophämtning.

Telefonnummer: 0150-800 100
Telefonnummer vid akuta ärenden och felanmälningar: 0150-800 150

https://sormlandvatten.se/kontakt/

Guide sopsortering

Tekniska Verken

Felanmälan och frågor gällande elnätet.

E-post

Telefonnummer: 0771-25 26 27
Telefonnummer vid akuta ärenden och felanmälningar: 013-20 80 20

https://www.tekniskaverken.se/kundservice/kontakta-kundservice/

Utsikt Bredband

Frågor om din bredbandsanslutning. Felanmälan sker till din operatör.

E-post

Telefonnummer: 0771-50 40 50
Telefonnummer vid akuta ärenden och felanmälningar: 013-20 80 20

https://www.utsikt.se/kontakta-oss/kontakt/

Katrineholms kommun

Kontaktuppgifter till kommunen hittar ni via länken nedan.

https://www.katrineholm.se/kommun–demokrati/kontakta-oss.html