Projekt lekplats och fotbollsplan

Det här nyhetsinlägget uppdateras löpande med information gällande lekplats och fotbollsplan.

2022-05-12
Slutbesiktning och invigning

Arbetet går framåt och slutbesiktning av lekplatsen planeras till vecka 20. Om allt går enligt plan så kommer en gemensam invigning med korvgrillning att ske lördagen den 4/6.


2022-04-25
Uppdatering

Fortsatt markarbete vid lekplatsen och montering av leksystem i verkstaden.
Under veckan så kommer en besiktningsman att utföra en förbesiktning av markytan så att djup och mått är korrekt.


2022-04-10
Uppdatering

Vädret har bjudit på en hel del nederbörd så det är väldigt blött / lerigt kring lekplats och fotbollsplan. Vi ber er därför att vara väldigt försiktiga om ni passerar det området.
Maskinringen har varit här med bärlager för att få bort den värsta geggan på gångvägen mellan röda och blåa området.

Markarbetet för lekplatsen har påbörjats. Fotbollsplanen är för stunden en ”dumpningsplats” för allt material och schaktmassor från lekplatsen.
Under början av vecka 15 så kommer en manskapsbod att placeras på parkeringsplatser längst ner på det blåa området. Markarbetet kring lekplatsen fortsätter och leksystem kommer att börja monteras i verkstaden hos Maskinringen.


2022-04-07
Arbetet drar igång

Maskinringen kommer idag (7/4) att påbörja nedmontering av gamla leksystem och ställa upp grindar/staket runt lekplatsen.


2022-03-19
Liten uppdatering

Enligt uppgift från Hags så är leveransen enligt tidsplan.

Lekplatsen kommer att spärras av med grindar under det pågående arbetet. En manskapsbod kommer att placeras längst ner på det blåa området (enligt bilden nedan).


2022-02-11
Projektstart

Projektet planeras att starta vecka 15. Mer information kommer.